Το γραφείο μας.

Βενιζέλου 45, Καβάλα 65403

Email: TsiamKik@OteNet.gr

Τηλ. +30 2510 229004

Κιν. +30 6942 065287